KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Skład osobowy KU NSZZ Solidarność

 

dr hab. inż. Piotr Wężyk  - Przewodniczący KU, Sekcja Informacji

dr hab.inż. Barbara Tombarkiewicz  - Z-ca przewodniczącego

dr inż. Wiesław Grygierzec – Z-ca przewodniczącego

mgr Ewa Siwek  - skarbnik, Sekcja Płac i Interwencji, Sekcja Finansowa,
Sekcja Informacji                                                                

dr inż. Józef Barszcz

dr hab. inż. Jan Błaszczyk

inż. Regina Głowacka, Sekcja Płac i Interwencji

dr inż. Urszula Kaczor

mgr inż. Anna Kosiek

dr inż. Bogusława Kwoczyńska

mgr inż. Dominika Ledwich

mgr Maria Malak, Sekcja Socjalna

dr Jerzy Małopolski (KR)

dr inż. Elżbieta Młynarczyk

dr inż. Władysława Morzyniec, Sekcja Socjalna

inż. Adam Mróz, Sekcja Organizacyjna

Krzysztof Niemiec, Sekcja Organizacyjna

Małgorzata Pardyjak (KR)

dr inż. Krzysztof Pawlak (KR)

dr Małgorzata Pierzchalska

dr inż. Barbara Skowera, Sekcja Organizacyjna

dr inż. Krzysztof Słowiński

dr inż. Joanna Stabryła

dr  Piotr Strzetelski, Sekcja Płac i Interwencji

inż. Agata Tymczyszyn, Sekcja Organizacyjna

mgr Regina Wojtyłko

 

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies