KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

 

Prawa jakie posiada członek NSZZ „Solidarność”

  • Osoby zrzeszone w NSZZ „Solidarność” mogą liczyć na wsparcie w zakresie obrony swoich praw wobec pracodawcy oraz pomoc w przypadku pozostawania bez pracy w związku z prowadzoną działalnością związkową.
  • Związkowiec „S” ma prawo kandydować do władz związku oraz je wybierać.
  • Członek „S” powinien być informowany o decyzjach podjętych przez Związek oraz innych rozpoczętych przez niego działaniach.
  • Ma wgląd w dokumentację dotyczącą jego osoby oraz prawo uczestnictwa w zebraniach, na których podejmowane są dotyczące go decyzje.
  • Może występować z wnioskami do władz Związku.

Obowiązki członka NSZZ „Solidarność?

Związkowiec ma obowiązek przestrzegania prawa związkowego, uczestniczenia w zebraniach własnej organizacji związkowej lub innej, do której władz został wybrany.
Obowiązkiem jest regularne opłacanie składek członkowskich.
Członkostwo w NSZZ „Solidarność” wymaga również uczestniczenia w życiu związkowym, wszelkich akcjach organizowanych przez związek oraz nie podejmowania żadnych działań naruszających dobre imię związku.

 

Zasiłki statutowe dla członka Związku „S” na UR w Krakowie:

 

urodziny dziecka: 300,00 PLN

śmierć członka najbliższej rodziny: ojciec, matka, teściowie, dziecko: 300,00 PLN

śmierć członka Związku:  500,00 PLN

Zapomogi:

Wypłacane są raz w roku (co 12 miesięcy) w wysokości:  250,00 PLN, tylko na podstawie zaświadczenia lekarskiego lub udokumentowanego zdarzenia losowego.

Tradycyjnie co roku na Święta Bożego Narodzenia członek Solidarności otrzymuje prezent rzeczowy.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies