KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Najprościej - zgłoś się do Przewodniczącego na Twoim Wydziale (poszukaj w Zakładka "Struktira Komisji Uczelnianej " lub w pionie Administracji lub też przyjdź osobiście do naszego biura związkowego (Sekretariat: Pani Małgorzata Cybulska, pok. 9 na parterze budynku Rektoratu, Al. Mickiewicza 21) gdzie otrzymasz do wypełnienia deklarację członkowską. Deklarację możesz także pobrać z naszej strony internetowej jako pliki: PDF lub Word.

Wypełnioną deklarację oddaj osobiście Przewodniczącemu na Twoim Wydziale lub w naszym biurze związkowym.

Z chwilą zatwierdzenia kandydatury na cyklicznym Zebraniu Komisji Uczelnianej korzystasz z wszelkich przywilejów przynależnych członkowi naszego Związku jak i zaczynasz realizować obowiązki z tego wynikające.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies